Fotodesign Diana Doardo
St. Pietersstraat 10a
Leut - Maasmechelen
TEL. 089/38.69.56
Fotodesign Diana Doardo

Fotodesign Diana Doardo/Disclaimer

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  de webpagina:
  iedere webpagina op de website van fotodesigndd.be en iedere pagina waar de uitgever het Fotodesign embleem heeft geplaatst met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
  de uitgever:
  de bevoegde uitgever van de webpagina
  gebruik(en):
  onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, doorzenden, verspreiden, van diensten/functionaliteiten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, verkopen, huren)
  u:
  de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina op bovenstaande manier gebruikt
  de inhoud:
  onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
  schade:
  directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Fotodesign Diana Doardo en/of de uitgever zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van welke aard dan ook op, die vermeld is op de webpagina's/website.
 5. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 6. Fotodesign Diana Doardo en/of de uitgever zijn niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 7. Fotodesign Diana Doardo mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Fotodesign Diana Doardo en/of de uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Behoudens deze disclaimer, zijn Fotodesign Diana Doardo en/of de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 10. Fotodesign Diana Doardo behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 11. U zal Fotodesign Diana Doardo, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Voor vragen en/of nadere informatie over deze disclaimer, neemt u contact op met Fotodesign Diana Doardo.
Alle rechten voorbehouden.